Doeners met Denkkracht

BlinQ

Wij zijn een netwerkorganisatie waarin zelfstandig ondernemende professionals op het gebied van continuering en verbetering van financiën en bedrijfsvoering hun krachten hebben gebundeld. 

Wij werken met en voor organisaties die tijdelijk kwaliteit of capaciteit nodig hebben. We doen dat in verschillende rollen, op verschillende niveaus en in verschillende sectoren: (non) profit, (semi) overheid, welzijn, zorg en onderwijs. Hierbij ligt het accent op finance & control en algemeen,- proces- en projectmanagement. 

Wij geloven in de kracht van verbinden waarbij we, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en capaciteiten, als geheel een meerwaarde voor onze opdrachtgevers én voor elkaar weten te realiseren die elk van ons afzonderlijk niet voor elkaar krijgt.

Groepsfoto BlinQ