Doeners met Denkkracht

BlinQende Workshop Gedragsstijlen & Imago

Vandaag was weer onze maandelijkse BlinQ bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen we bij elkaar, is er gelegenheid om bij te praten. Wie zit waar en welke vraagstukken liggen er? Ook kennisgemaakt met Erwin, onze meest recente nieuw toegetreden BlinQer. Erwin heeft zichzelf gepresenteerd aan de hand van een zogeheten ‘praatplaat’.

Daarnaast hadden we tijdens deze BlinQ-bijeenkomst een speciale gastspreker. Martine Hermens van Stijlconcept (www.stijlconcept.nl) heeft ons inzicht gegeven in onze gedragsstijlen en imago. Door een positief en authentiek imago te laten zien, word je zelfverzekerd, enthousiast en ga je stralen. Je versterkt hierdoor niet alleen het imago van jezelf maar ook dat van je collega’s en het bedrijf.

Om vanuit BlinQ samen te kunnen werken vinden we het belangrijk om te verbinden. We willen oprecht weten wat er speelt en leeft. Door elkaar te leren kennen, écht te luisteren en interesse te tonen, kun je verbinden. Dit is de kracht van (het netwerk van) BlinQ. Effectieve en succesvolle samenwerking bereik je echter alleen door teamleden hun kwaliteiten optimaal in te laten zetten. Elke teamlid heeft zijn persoonlijke sterke en minder sterke kanten. Iedere BlinQer zal succesvoller zijn als zijn of haar persoonlijke sterke kanten ten volle worden ingezet. Martine heeft ons op een bevlogen manier meegenomen in onze persoonlijke gedragsstijl en ons geïnspireerd en gemotiveerd om naar onszelf en naar elkaar te kijken. Met tips en voorbeelden zijn de BlinQers zich bewust geworden van hun sterke kanten en uitstraling.

Het was mede dankzij Martine en haar workshop een succesvolle en inspirerende middag die we traditiegetrouw hebben afgesloten met borrel & bal 🙂