Doeners met Denkkracht

Weer een jaar voorbij

En dan is er weer een jaar voorbij. Waar blijft de tijd. Dat het een druk jaar was blijkt wel uit de hoeveelheid geplaatste nieuwsberichten…(te)weinig. Weer een goed voornemen erbij šŸ™‚ Natuurlijk is ’t ook wel weer een goed teken. Het was namelijk, zeker gezien het huidige economisch tij, een meer dan BlinQend jaar.

De wapenfeiten van 2013 op de rij:

* EĆ©n nieuwe 1e lijns BlinQer in ons midden mogen verwelkomen.
* Alle 1e lijns BlinQers, 8 in totaal, zijn volop aan het werk geweest.
* Maar liefst 4 volledig nieuwe opdrachtgevers aan onze klantenlijst mogen toevoegen.
* Vijf 2e lijns BlinQers kregen een opdracht via BlinQ.
* Er kwam een mooie procesopdracht tot stand tussen een 1e en een 2e lijns BlinQer
* We realiseerden een samenwerking op workshopgebied in een werk-naar-werk traject.

Met een 1e kwartaal in ’t vooruitzicht waarin alle BlinQers volop in het werk zitten sluiten we 2013 af. We gaan ook weer in 2014 onze stinkende best doen om verbinding te leggen en te houden met al onze relaties en opdrachtgevers!