Doeners met Denkkracht

Birgit Meijer

Mijn zelfstandig ondernemerschap is niet een lang gekoesterde wens of droom die uitkomt. Ik ben niet van alleen en krijg juist energie en inspiratie door samen te werken met anderen, maar er komt een moment in je leven waarop je de balans opmaakt. Dat moment kwam voor mij na ruim 15 jaar hard werken in loondienst in de zomer van 2009. Tijd voor een nieuwe carrièrestap. Maar welke? De zoektocht die volgde maakte duidelijk wat me te doen stond; ik nam ontslag bij Deloitte en ontwikkelde vanuit de gedachte ‘zelfstandig, maar niet alleen’, een netwerkconcept waarin ik op basis van vertrouwen en toegevoegde waarde kon samenwerken met andere zelfstandig ondernemende professionals.

Toen nog de naam. Ik wilde iets korts, iets krachtigs, iets van mezelf zonder mijn eigen naam te gebruiken. Ook moest het een link hebben met waar ik voor sta en wat ik wil uitstralen. Wat ik leuk vind (en ook goed kan) is het aan elkaar knopen van vraag & aanbod, probleem & oplossing, inhoud & proces, mens & organisatie. Birgit verbindt, B(irgit) link(t). Maar dan met de hoofdletter Q. Dat heb ik altijd al een mooie letter gevonden; rond & vrouwelijk, staat voor ‘oneindig’ en dus voor kracht. BlinQ, de naam was geboren. Van mijn beste vrienden kreeg ik op oudejaarsavond 2009 een straatnaambord met daarop ‘BlinQ Plaza’. Dat bord prijkt sindsdien op de deur van mijn ‘kantoor’ en symboliseert mijn start aan het bouwen van iets moois en heel eigens.

Opdrachten

mei 2023 – heden Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Teamleider Facilitair & Bestuursondersteuning a.i.

SWO is een samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. SWO geeft met ruim 900 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners.

SWO is in ontwikkeling zowel qua structuur als cultuur. Naast de aansturing van de 2 teams is met het oog op de (door)ontwikkeling van de organisatie behoefte aan een herinrichting en duidelijke beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden voor wat betreft de (secretariële) ondersteuning ten behoeve van zowel bestuur, directie en management als voor projecten en programma’s.

november 2020 – mei 2023 Omgevingsdienst IJsselland

Manager Bedrijfsvoering a.i.

De Omgevingsdienst IJsselland is sinds haar start op 1 januari 2018 volop in ontwikkeling. De organisatie heeft alle uitvoerende VTH-milieutaken als opdracht van haar 11 gemeenten en de provincie Overijssel. Met een ruim mandaat en extra taken op het gebied van Energie, Omgevingswet en bouwen is er veel beweging in de organisatie.

De bedrijfsvoering van de organisatie moet binnen deze context een doorontwikkeling maken en ik ben als interim-manager aangesteld om te bouwen aan een toekomstbestendig bedrijfsbureau.

februari 2020 – augustus 2021 Gemeente Zwolle

Interim Sectiehoofd Subsidieloket

In mei 2019 is het besluit genomen om het Subsidieloket onder te brengen bij de afdeling Financiën. Het doel van dat voorstel is het Subsidieloket steviger te positioneren binnen de organisatie, zodat het subsidieloket daadwerkelijk kan groeien naar het gewenste kenniscentrum op het terrein van subsidies. Met dit besluit is een duidelijke nieuwe ambitie vastgesteld op weg naar een professioneel partner in subsidies. Naast de aansturing van het team ben ik verantwoordelijk voor het handen en voeten geven van die ambitie.

oktober 2019 – februari 2020 Stichting Sutfene

Manager Thuiszorg a.i.

Sutfene heeft moeten besluiten om per 1 januari 2020 te stoppen met haar thuiszorgactiviteiten. Als Manager Thuiszorg a.i. ben ik verantwoordelijkheid voor een zo goed en soepel mogelijke door- dan wel uitstroom van 100 medewerkers en de uitstroom van ruim 450 cliënten. Dit opdracht is om dit op een dusdanige wijze te realiseren dat er sprake is van zo min mogelijk frictie en de zorg aan cliënten in de transitiefase geborgd is.

december 2017 – oktober 2019 Gemeente Zwolle

Interim Sectiehoofd Vergunningen, Administratie & BAG

Aansturing van 25 medewerkers verdeeld over 3 teams binnen de afdeling Fysieke Leefomgeving inclusief verandertraject ter verbetering van procesinrichting en positionering.

juli 2015 – juli 2019  Gemeente Zwolle

Interim Teammanager Backoffice Sociaal wijkteam

Aansturing van 25 medewerkers die zich bezighouden met het procesondersteuning en administratieve afwikkeling van beschikkingen in het kader van de WMO, Jeugdwet en Participatie.

september 2016 – november 2017 Gemeente Zwolle

Projectleider Basis op Orde Team Vergunningen Algemeen

Om de kwetsbaarheid te verminderen en de efficiency en kwaliteit te vergroten is op basis van ons advies in combinatie met een door ons uitgevoerd formatie onderzoek, besloten tot een kanteling van het team. Dat betekent van product- naar procesaanpak inclusief bijbehorende differentiatie op inhoud, proces en functie. 

september 2016 – december 2017 Ambulancezorg UMCG

Begeleiding implementatie procesverbetering

In aansluiting op ons onderzoek naar mogelijke aanpassingen in een aantal financieel-administratieve processen en systemen is ons gevraagd een rol te spelen in het vervolgtraject waarbij de verbeteringen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

april 2017 – januari 2018 Gemeente Zwolle

Projectleider Implementatie Sociaal wijkteam

De gemeenteraad heeft op 3 april jl. besloten het Sociaal wijkteam definitief als afdeling onder te brengen bij de gemeente.

Projectopdracht:

Zorgdragen voor een zorgvuldig implementatie- en desintegratietraject waarbij op 01-01-2018 alle huidig –van de moederorganisaties (MEE, De Kern, Travers en Jeugdbescherming Overijssel)- gedetacheerde medewerkers van het SWT in dienst zijn van de gemeente Zwolle. Dit project is uitgevoerd binnen het juridisch kader van ‘overgang van onderneming’. 

mei 2015 – januari 2017  Gemeente Zwolle

Projectleider herinrichting backoffice Sociaal wijkteam 

juni 2014 – oktober 2015  Werkvoorzieningschap Zwolle

Project herinrichting salarisadministratie

Birgit Meijer

Typisch Birgit

Verbetering & Verandering
Interim management
Mens & Proces

Daadkrachtig
Communicatief
Gericht op samen

Contactgegevens Birgit:
06 – 145 45 199
bmeijer@BlinQ-bemiddeling.nl