Doeners met Denkkracht

Wout-Jan Willemsen

Eigenlijk heb ik vanaf dag één in mijn werkend bestaan gedaan wat ik nu doe; op tijdelijke basis opdrachtgevers helpen hun problemen op financieel en bedrijfsvoeringgebied op te lossen. Na mijn studie eerst in loondienst bij Jufidet en Deloitte en vanaf 2010 als zelfstandig ondernemende professional.

Mijn zelfstandig ondernemerschap ging gelijk op met mijn aansluiting bij BlinQ. BlinQ is voor mij het netwerk waarbinnen ik met andere zelfstandige professionals kan samenwerken. Stuk voor stuk gemotiveerde collega-ondernemers die van aanpakken weten en altijd een stapje extra zetten voor onze opdrachtgevers. Zo kunnen we ook gezamenlijk projecten uitvoeren, waarbij iedereen zijn/haar expertise kan inbrengen. Allemaal zonder gedoe met ingewikkelde contracten, maar op basis van heldere afspraken en onderling vertrouwen. Elke BlinQer wordt door onze manier van samenwerken gestimuleerd om te doen waar hij of zij goed in is en elkaar in te schakelen waar nodig. Dat werkt en is nog leuk ook.

Ik ben breed inzetbaar en hou van complexe vraagstukken in het speelveld van financiën, planning & control en bedrijfsvoering. Ik ben een snelle schakelaar en kies als vanzelf voor een pragmatische aanpak. Mijn analytisch vermogen komt goed van pas bij de advies- en onderzoekopdrachten die ik regelmatig uitvoer waarbij het bouwen van reken-, monitoring- en verdeelmodellen een hobby van me is. Ook (her)inrichtingsvraagstukken zijn aan mij besteed waarbij ik graag samenwerk met mijn procescollega’s. Dat komt de kwaliteit van de opdracht ten goede.

oktober 2018 – heden Prinses Máxima Centrum

Manager Planning & Control / Concerncontroller 

oktober 2016 – 2018 Prinses Máxima Centrum

Business controller

januari 2016 – maart 2020   Gemeente Veenendaal

Adviseur Financiën & Control

september 2015 – heden   Radboudumc Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 

Projectleider voor project financiële verantwoording en – sturing vervolgopleidingen eerstelijnsgeneeskunde.

september 2013 – december 2017   Gemeente Wageningen

Diverse projecten waaronder vereenvoudiging interne kostentoerekening, opstellen nota reserves en voorzieningen, begrotings- en jaarrekeningtrajecten.

april 2015 – januari 2016   TU Delft Holding

Inrichten en implementeren van de administratie van het Universiteitsfonds inclusief transitie van 2 voormalige fondsen naar de nieuwe administratie.

Wout-Jan

Typisch Wout-Jan

Onderzoek & advies
(her-)inrichting & sturing
Publieke sector

Betrokken
Gevoel voor omgeving
Gericht op verbinding

Contactgegevens Wout-Jan:
06 – 515 97 725
wj.willemsen@wmc-advies.nl