Doeners met Denkkracht

Maaike Bos

Ik heb Bedrijfseconomie gestudeerd aan Saxion Hogeschool en daarna ben ik aan de slag gegaan bij KPMG Accountants in Enschede. Gelijktijdig heb ik de opleiding tot Registeraccountant gevolgd en ben in 2011 afgestudeerd. Ik heb 12 jaar bij KPMG gewerkt waarbij ik mij hoofdzakelijk heb verdiept in klanten in de gezondheidszorg, zowel Care als Cure. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan bij onderwijsinstellingen. Vooral de not for profit sector ligt mij goed vanwege mijn mensgerichte aanpak en werkwijze. Ik ben betrokken, beschik over een open communicatiestijl en geef een duidelijke mening.

Ik zoek diversiteit in mijn werkzaamheden en opdrachtgevers. Niet te lang op dezelfde plek, daar word ik onrustig van. Daarnaast heb ik sterk de behoefte om mijn eigen agenda en activiteiten te organiseren; om rekening houdend met mijn privésituatie te doen wat ik leuk vind en waar ik energie van krijg. In september 2015 heb ik daarom de stap naar zelfstandigheid gezet en me aangesloten bij BlinQ. Ik ben een teamplayer en vind het fijn om als zelfstandige een groep collega’s te hebben om kennis te delen, van elkaar te leren en op terug te kunnen vallen bij vragen, problemen of andere onduidelijkheden.

Ik heb een brede ervaring in het volledige jaarrekeningtraject, op het gebied van advisering omtrent AO/IB vraagstukken, het reviewen van dossiers, het opleveren van de jaarrekening inclusief specificaties, het doorgronden van controle protocollen en het opstellen van plannen van aanpak voor de controle.

Daarnaast heb ik ervaring met het leiding geven aan diverse teams. Dit doe ik graag in de rol van ‘meewerkend voorman’. Ik ben een betrokken teamplayer waarbij ik help opzetten en doorontwikkelen van de Planning & Control cyclus in combinatie met het ontwikkelen van managementinformatie op basis van relevante KPI’s. Ondanks dat er regelmatig hobbels in de weg zitten, verlies ik het doel niet uit ogen.

Opdrachten

november 2023 – heden Isala Klinieken

Manager Finance & Control a.i.


Oktober 2021 – december 2023 GGNet

Manager Financiën & Control a.i.

Oktober 2020 – september 2022 Sensire

Project- & Implementatiemanager

juni 2017 – oktober 2020 Stichting Sutfene

Manager Finance a.i.

Werkzaamheden:

  • Aansturing 15 medewerkers van financiën, cliëntenadministratie, salarisadministratie en business control;
  • Vervulling rol manager verkoop met betrekking tot de contractering van zorg met het zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten
  • Voortzetten rol van concerncontrolling inclusief treasury;
  • Invullen en verstevigen van de planning en control cyclus;
  • Eindverantwoordelijk voor concerncontrol en onderhouden van de relatie met de Raad van Toezicht met name via de auditcommissie, financiers en extern accountant.

juli 2018 – heden Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Ondersteuning en advisering met betrekking tot de contractering van zorg en de uitrol daarvan in de organisatie.

maart 2016 – juni 2017  Ziekenhuisgroep Twente

Proces- en projectmanager jaarrekeningcontrole

Als procesmanager ondersteun ik de medewerkers van de afdeling Financiën & Informatievoorziening bij de voorbereiding op de jaarafsluiting en de jaarrekeningcontrole door de extern accountant. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor het proces, de afstemming met de extern accountant en tevens de verbetering van de kwaliteit van de oplevering. Daarnaast is de doelstelling om een structurele verbetering te realiseren in de maandafsluiting waardoor het proces van de jaarafsluiting efficiënter kan verlopen.

september 2016 – december 2017  Ambulancezorg UMCG

Begeleiding implementatie procesverbetering

In aansluiting op ons onderzoek naar mogelijke aanpassingen in een aantal financieel-administratieve processen en systemen is ons gevraagd een rol te spelen in het vervolgtraject waarbij de verbeteringen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

april 2016 – maart 2017  Gelre Ziekenhuizen

Projectleider Horizontaal Toezicht

Gelre heeft samen met 2 zorgverzekeraars en 2 andere zorgaanbieders het convenant Horizontaal Toezicht getekend. Doelstelling van het ondertekenen van dit convenant is komen tot herstel van het onderlinge vertrouwen met betrekking tot de declaraties die door de zorgaanbieders worden ingediend bij de zorgverzekeraars en het aantoonbaar maken van de rechtmatigheid van de declaraties.

Als projectleider Horizontaal Toezicht ben ik verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en monitoren van het control framework dat de rechtmatigheid van de declaraties moet borgen. Het control framework bestaat uit de controledoelstellingen, de risico’s en de daarbij behorende interne beheersmaatregelen. Het streven binnen deze pilot is om assurance te verkrijgen over opzet en bestaan van de beheersmaatregelen (type I) in 2016 om vervolgens in 2017 assurance te verkrijgen bij de opzet, bestaan en werking van de interne beheermaatregelen (type II).

Maaike

Typisch Maaike

Gezondheidszorg
Finance & controlling
Interim-management

Energiek
Doelgericht
Verbindend

Contactgegevens Maaike:
06 – 467 61 856
maaike.bos@outlook.com