Doeners met Denkkracht

Mannus Dik

Direct na mijn HEAO studie Bedrijfseconomie ben ik in 2006 aan de slag gegaan bij Deloitte Management Support. Mijn kennis en ervaring vloeit voort uit verschillende opdrachten op het gebied van financiën en planning & control met name binnen de lokale overheid. Ik liep al langer rond met de gedachte om aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer. De twijfel die ik altijd had en waardoor ik er ook lang over na heb gedacht, zat ‘m in het feit dat ik graag in een team werk en als zelfstandige sta je er wel alleen voor dacht ik. Na een aantal gesprekken met Birgit heb ik in 2012 definitief de knoop gehakt; ik ben voor mezelf begonnen en heb me direct aangesloten bij BlinQ.

Het samenwerken met de oud collega’s is niet alleen gezellig maar je hebt ook mensen waar je op terug kan vallen om vaktechnische aspecten te bespreken waardoor je je ook blijft ontwikkelen. Daarnaast hebben we gezamenlijk een aanzienlijk netwerk wat natuurlijk ook een groot voordeel is. Kortom bij BlinQ voel ik me op mijn gemak, kan ik doen waar ik goed in ben en me verder ontwikkelen.

Opdrachten

september 2019 – heden GGD Noord- en Oost Gelderland

Financieel Adviseur

september 2016 – heden Gemeente Veenendaal

Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein

oktober 2018 – maart 2019 Gemeente Deventer

Sr. medewerker Planning & Control tbv Economie, kunst & Cultuur

december 2015 – heden  Gemeente Zwolle

Financieel adviseur

Werkzaamheden:

  • Adviseur van de afdelingen Concernstaf en Vastgoed en Projectontwikkeling
  • Adviseur van de onderdelen openbare ruimte (groen, spelen, recreatie)
  • Diverse werkzaamheden in de P&C cyclus zoals maandrapportage, begroting, jaarrekening en managementrappportage.

maart 2018 – september 2018 Gemeente Deventer

Financieel Adviseur Jeugd & WMO

juli 2016 – december 2016 Gemeente Huizen

Adviseur Bedrijfsvoering Maatschappelijke Zaken

2014 – mei 2016  Gemeente Deventer

Financieel adviseur programma Werk & Inkomen

Werkzaamheden:

  • Advisering op het gebied van het inkomensdeel en het participatiebudget. Financieel beoordelen en doorrekenen beleidsvoorstellen en bedrijfseconomische vraagstukken.
  • Advisering van het management en bestuur over het inzetten van middelen op het gebied van bedrijfsvoering en programma werk en inkomen
Mannus Dik

Typisch Mannus

(Gemeente-)financiën
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering

Communicatief
Sociaal
Resultaatgericht

Contactgegevens Mannus:
06 – 461 55 301
mannusdik@outlook.com