Doeners met Denkkracht

Jan Badenhop

Eind 2008 ben ik na een dienstverband van 30 jaar bij Deloitte mijn eigen onderneming gestart. In al die jaren heb ik een brede ervaring opgedaan op het gebied van financiële dienstverlening, interim management en advisering over bedrijfsvoering. Mijn werkterrein heeft tot nu toe voornamelijk gelegen bij de overheid en not for profit organisaties.

Het zelfstandig ondernemerschap biedt veel voordelen maar de combinatie van opdrachten uitvoeren en acquisitie gaan niet altijd even goed samen is mijn ervaring. Daarom heb ik me in 2010 aangesloten bij BlinQ. BlinQ biedt mij de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te delen met andere aangesloten zelfstandig ondernemende professionals. Dat wordt steeds meer de nieuwe manier van werken. Je bent minder kwetsbaar, opdrachten kunnen (bijna) altijd worden ingevuld en onze opdrachtgevers hebben de zekerheid dat zij ook voor vragen die meerdere deskundigheidsterreinen bestrijken goed bediend worden. Wij spelen door deze vorm van samenwerken elkaar als van nature de bal toe en hebben daardoor kans op meer en ook verschillende soorten opdrachten.

Om goed te kunnen werken bij en voor de overheid vind ik gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen heel belangrijk. Een ander, niet minder belangrijk aspect is het loyaal uitvoeren van de door de politiek geformuleerde opdrachten. Loyaal betekent voor mij overigens ook kritisch meedenken in het zoeken naar de beste oplossing voor een uit te voeren opdracht. Mijn werkwijze kan worden omschreven als nuchter, betrokken en waar mogelijk met een vleugje humor.

Opdrachten

september 2023 – heden Bibliotheken Mar en Fean
Controller a.i.

april 2023 – december 2023 Omgevingsdienst IJsselland

april 2023- januari 2024 Omgevingsdienst Nederland

Hoofd Financiën

september 2020 – maart 2023 Omgevingsdienst IJsselland

Controller a.i.

De Omgevingsdienst IJsselland is sinds haar start op 1 januari 2018 volop in ontwikkeling. De organisatie heeft alle uitvoerende VTH-milieutaken als opdracht van haar 11 gemeenten en de provincie Overijssel. Met een ruim mandaat en extra taken op het gebied van Energie, Omgevingswet en bouwen is er veel beweging in de organisatie.

De planing & control van de organisatie moet binnen deze context een doorontwikkeling maken.

oktober 2019 – juli 2020 Gemeente Enschede

Senior Adviseur Planning & Control

Adviseur ten behoeve van Dienstverlening, Financiën & Bestuur met als aandachtsgebieden dienstverlening en stadsdeelmanagement.

oktober 2017 – januari 2020 Regionaal Servicepunt Jeugd IJsselland

Financieel Manager

maart 2015 – oktober 2019  Gemeente Zwolle

Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal wijkteam

september 2016 – mei 2017 Gemeente Zwolle

Formatieonderzoek Team Vergunningen Algemeen

december 2016 – mei 2017  GBLT

Procesbegeleiding financiële aansluiting

oktober 2014 – oktober 2016  Gemeente Deventer

Projectleider TOP Declaratie

Jan Badenhop

Typisch Jan

Adviseur Bedrijfsvoering
(her)inrichten (product)begroting & administratie
Formatiecalculaties

Gestructureerd
Resultaatgericht
Flexibel

Contactgegevens Jan:
06 – 533 35 290
jbadenhop@nudan.org