Doeners met Denkkracht

Eef Otten

Na een periode van ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in dienstverband bij een tiental werkgevers, kwam voor mij in 2011 de mogelijkheid om me als zelfstandige aan te sluiten bij de BlinQ collega’s. Op dat moment was BlinQ voor mij een samenwerking met oud-collega’s waarin ik de eerste stap naar zelfstandigheid kon zetten en me kon richten op met name de inhoudelijke uitdaging van mijn opdrachten.

Nu, na een periode van 5 jaar, beschouw ik het zelfstandig ondernemerschap bij BlinQ als de beste manier om invulling te geven aan de manier waarop ik wil werken; in een fijn team met afwisselende werkzaamheden en werkomgevingen waarbij ik doelgericht en gedreven invulling geef aan mijn opdrachten. Hoewel we als BlinQ een netwerkorganisatie zijn, voel ik me tot mijn blijdschap binnen deze groep gezien de sfeer, samenwerking en collegialiteit meer collega dan zelfstandige.

Ik ben vanwege mijn kennis en ervaring breed inzetbaar bij gemeenten en waterschappen, maar ook de profit en energiemarkt is mij niet vreemd. Ik loop naast planning & control warm voor het doorrekenen van scenario’s (bijvoorbeeld beheersplannen, kostendekkende producten, deelnemersbijdragen, kostprijzen voor dienstverlening en business cases) waarbij ik naast advisering ook graag zorg dat de uitvoering gesmeerd loopt. Ik leg makkelijk contact, steek energie in het onderhouden van mijn netwerk en ben doel- en oplossingsgericht. Daarmee lever ik toegevoegde waarde aan zowel mijn opdrachtgevers als mijn collega BlinQers.

Opdrachten

Juni 2021 – heden Dimpact

Controller a.i.

Maart 2021 – heden Gemeente Wierden

Adviseur P&C

Januari 2021 – april 2021 GBLT

Coördinator Jaarrekeningtraject

September 2020 – februari 2021 Dimpact

Financieel Adviseur

April 2020 – juli 2020 Gemeente Losser

Projectcontroller

September 2018 – april 2020  Gemeente Enschede

Projectcontroller Fysiek Domein

Juni 2015 – heden  Gemeente Oldebroek

Senior adviseur Planning en Control

Oktober 2017 – augustus 2018  Stichting Sutfene

Ondersteuning Team Finance & Control

April 2017 – maart 2020  Gemeente Veenendaal

Adviseur Team Belastingen

Werkzaamheden:
Aanpassingen van de verordeningen
Opstellen van de paragraaf lokale heffingen voor de jaarrekening en begroting
Tariefberekeningen en – aanpassingen

September 2016 – oktober 2017 Gemeente Wageningen

Projectleider Insourcen afval- en rioolheffing & invordering

April 2013 – mei 2016  Gemeente Deventer

Senior P&C adviseur / Financieel adviseur DOWR-I

  • Opstellen begroting facilitaire samenwerking;
  • Advisering directie en gemeentesecretarissen;
  • Herijking begroting en investeringsprogramma’s t.b.v. ICT;
  • Analyse resultaat jaarrekening.

november 2015 – juli 2016  Haton Textiel Bedrijf BV

Controller

Eef Otten

Typisch Eef

Financial Controlling
(her-)inrichting administratie
BBv & Lokale Heffingen

Doelgericht
Sociaal
Oplossingsgericht

Contactgegevens Eef:
06 – 423 10 429
eefotten@gmail.com